Elevbedrifter

Share

År om anna etablerast det elevbedrifter på skulane i Valle, og onsdag var fire jenter frå elevbedrifta 4747 UB i studio og prata med Ronny. Dei hadde rett og slett kalla opp elevbedrifta etter postnummeret, men så kunne dei opplyse at sylv har atomnummer 47, noko som ikkje gjorde det mindre naturleg å nytte namnet. For denne ungdomsbedrifta (UB) spring ut av sylvsmedlinja på Valle vidaregåande skule, og då seier det seg sjølv at det er arbeid relatert til sylvproduksjon dei syslar med.

Elevbedrift, anten det er ungdomsskulen eller vidaregåande skule har blitt ein viktig del av satsinga på å knytte saman skule og næringsliv. Gjennom å drive ei elevbedrift, skal elevane få meir relevant forståing av næringsliv og arbeidsliv. Her er ei lenke til å forstå dette betre: http://fuv.hivolda.no/prosjekt/bilsbfr/index.htm

Ungt entreprenørskap er også ein del av dette. Det er ein organisasjon som er etablert av Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Utdannings- og forskningsdepartementet, Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Næringslivets Hovedorganisasjon, Sparebankforeningen i Norge, Brønnøysundregistrene og Skattedirektoratet, altså noko av det tyngste ein kan finne i denne samanhengen. Sjå: http://no.wikipedia.org/wiki/Ungt_Entrepren%C3%B8rskap