Nytt frå kyrkje- og kristenliv

Share

Dette er namnet på ein programpost eg har hatt på tysdagskveldane ei tid. Etter at Norea-magasinet ikkje lenger var ei halvtimes CD-plate som låg i postkassen kvar veke, måtte eg leggje om den typen program, og no går eg på Norea si heimeside og ser om dei har lagt ut noko stoff. Deretter går eg til Nytt Liv Media i Stavanger og til Gnisten i Bergen. Det er som regel dei kristne nærradioane eg kan finne noko hos. Så lastar eg ned filene og nyttar dei i staden for Noreamagasinet.

Det er som regel Nytt Liv Media i Stavanger som har det meste stoffet av aktuelt frå kyrkje- og kristenliv. Dermed vert det litt meir Rogalandssentrert enn det kanskje elles ville vore, men eg er frå Rogaland, så eg likar det. Og så synest eg det er bra at ikkje all informasjon skal ha Oslo-dialekt.

I går hadde eg eit innslag om at Tryggheim skular, vidaregåande skule på Nærbø, tidlegare folkehøgskule, er 90 år. Det var Inge Kallestad som hadde hatt ein prat med rektor Gjermund Viste, og han kunne fortelje at det var stor skilnad på situasjonen no og då dei starta opp. Då budde dei 56 elevane rundt på gardar og hyblar i nærleiken. No bur 180 av dei 575 elevane på internat, men mange bur og heime rundt om i Hå kommune. I tillegg til å vere vidaregåande skule, er skulen no og grunnskule. 133 av elevane går på denne kristne grunnskulen, den fyrste av det slaget i Misjonssambandet si eige. Vi fekk og høyre at det var den kjende emissæren Sven Foldøen som var drivkrafta bak oppstarten av skulen, at skulen kanskje hadde hamna på Ganddal, men at ei gåve på 10 mål jord førte til at han hamna på Nærbø.

Du kan høyre intervjuet på Nytt liv media sine heimesider. Det er i to deler og du finn dei om du trykkjer på denne lenka:
http://www.nyttlivmedia.no/page.php?mtid=1&elid=821