Utanom det vanlege

Share

Kommunestyremøtet denne veka var noko utanom det vanlege. Eg hadde sendt melding til Setesdølen om at det skulle vere overføring onsdagskvelden klokka 18 som vanleg, utan å leggje merke til at møtet alt starta klokka 13.

Det vi då gjorde, var å ta sendinga opp, og så sende reprise klokka 18, slik at folk skulle få onsdagssending på vanleg måte. Og sending vart det, men spørsmål og sakshandsaming. Noko av resultatet kunne ein lese i Setesdølen i dag, fredag, der dei hadde bilete av kommunestyrerepresentantar som feira folkehøgskule med blautkake.

I møtet var det etter kvart semje om at ein kunne gå for å redusere talet på stillingar i kommunen med 10, noko som skulle skje ved naturleg avgang. Ein meinte at dette burde vere mogleg, sjølv om det hadde vore ønskeleg å gå lenger, for då hadde handlefridomen blitt større.

Etter kvart må nok folkehøgskuledraumen materialiserast med meir enn blautkake, to millionar frå statsbudsjettet er ikkje nok til å dekke alt det kostar å kome i gang. Så kommunestyret har nok av utfordringar å løyse før skulen er på plass.

At Valle Radio snudde seg rundt og fekk formidla sendinga både klokka 13 og klokka 18, ser eg på som godt og fleksibelt. Honnør til dei som fekk til det.