I den stille klare morgen

Share

Dette er ein sang som mange synest er vakker. H. A. Tandberg gav han ei norsk form frå ein engelsk original tekst, og mange artistar har spelt inn plate med songen. I Valle Radio har du kanskje høyrt Odd Dubland syngje den ein tysdagskveld.

Av og til dukkar strofer frå songar opp omtrent frå ingenting, og slik var det med den. Eg fortalde i går om at eg hadde skrive ein artikkel på wikipedia om Ivar Welle, presten og kyrkjehistorikaren. Han skreiv ei oppbyggeleg bok med tittelen Over Kedron : Tanker og sanger om Herrens lidelse Ho er knapt å finne i antikvariat, og skal ein låne ho, må ho hentast frå Nasjonalbiblioteket.

For ein som er inne i det religiøse språket og dreg litt på åra, er ikkje Kedron noko abrakadabra-ord. Det er namnet på ein dal og ein vinterbekk som går i botnen av dalen like aust for Jerusalem. Ordet finn vi i Johannes evangelium 18,1 og det har fått si spesielle tyding i forkynninga: Jesus gjekk over Kedron då han gjekk inn i siste liding og død. På andre sida var Getsemane, og eit ord som har ei spesiell tyding for den som har høyrt forkynning nokre år.

Eg skreiv ein artikkel om Kedron på wikipedia i dag. Det er slik at når ein lager lenker i artiklar, så kan ein trykke på dei og gå til ein annan artikkel, hypertekst kallar dei det. Hyperteksten er noko av grunnen til at wikipedia fungerer så godt, det er så mange lenker som gjev folk høve til å finne ut meir om det dei les. Då Store Norske Leksikon kom på nett, slo det meg at det største ankemålet mot leksikonet var at det hadde så få slike hyperlenker. Men eg laga altså ei lenke i går til ordet Kedron, og i dag skreiv eg om det: http://no.wikipedia.org/wiki/Kedron

Det synte seg at det alt var fleire andre språk som hadde artiklar om emnet, men ingen hadde teke opp den sida som eg skriv om i artikkelen: Kedron som symbol. I tillegg til sangen eg alt har nemnt, som i andre verset har ei linje: Og ved Kedron da han gikk i hagen inn, er det ei salme av Kingo som og nemner denne bekken som knapt har vatn tre månader i året: Over Kedron Jesus treder. Slik får bekken ei djupare meining: Når Jesus går over Kedron, går han inn i forsoningstenesta.

Dette kunne ein nok finne meir om om ein søkte litt i oppbyggeleg litteratur. I Valle Radio får vi nok helst halde oss til H.A. Tandbergs sang, som var på nippet til å kome med i Norsk Salmebok, men ikkje nådde heilt opp.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.