Setesdal sin eigen stortingsrepresentant

Share

Så er Stortinget opna og vi har fått vår eigen stortingsrepresentant frå Setesdal og Evje. Han kom ikkje i samferdsel- og transportkomiteen, der kom Freddy de Ruiter og Ingebjørg Godskesen. Eg prøvde å få Kjell Ingolf med i sendinga onsdag, men måtte gje opp. Han var på ei befaring og forbindelsen til mobiltelefonen var ikkje god, og då eg ringde klokka 18:50, var det ikkje svar å få. I staden las eg opp frå bloggen hans der han skreiv om elgjakta. Du kan jo lese det, du og. http://www.kjellingolf.no/2009/09/da-falt-storoksen.html

Elles meiner eg at vi burde prøve å få han med i radioen ganske ofte når vi no har ein stortingsrepresentant frå Setesdal.

Kjell Ingolf Ropstad vert medlem av Arbeids- og sosialkomiteen og skal følgje justiskomiteen i tillegg, så det burde vere nok av saker å snakke med han om. Og KrFs Knut Arild Hareide vert leiar av Transport og kommunikasjonskomiteen. Her er lista som viser Kjell Ingolf sine KrF-kollegaer og kva komitear dei har fått: http://www.krf.no/ikbViewer/page/krf/artikkel?p_document_id=29892&hovedtema=&person=&hva=

Arbeidet i komiteane er ikkje kome i gang, men her er sida til Transport- og kommunikasjonskomiteen: http://stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Arbeids–og-sosialkomiteen/

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.