Valle Radio tysdag 10. november

Share

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Sangkveld
19:30 Elin Fagerbakke talar. Opptak frå Hylestad kyrkje fredag 6. november
20:10 Aktuelt frå kyrkje og kristenliv landet rundt
20:30 Postludium ved Harald Haugland
21:00 Kyrkjebakken

Elin Fagerbakke har hatt andakt i Over ein open Bibel for Norea Radio. Astrid Nomeland fortalde at ho var leiar for Kvinner i nettverk då Astrid var i Radioen sist veke og fortalde om møtehelga. Dei samla 2300 kvinner i Sørlandshallen for nokre veker sidan. I morgon 1930 talar ho i Valle Radio i opptak frå Hylestad kyrkje.