Fagarbeider helse

Share

Øyvind Jacob var ansvarleg for den aktuelle timen i kveld, og han hadde ein prat på telefonen med prosjektleiaren for kurset som tolv kvinner i Valle no tek for å verte fagarbeidar helse. Maureen Johnsen har vore avdelingssjukepleiar på Valle Bygdeheim. Men det var eit vikariat, så då det gjekk ut, fekk ho ei prosjektstilling for å leie arbeidet med å gje tolv kvinner fagbrev i sjukepleie.

Dette er sydd saman ved at mange små bidrag kan dekke kostnadene, og så bytter deltakarane vakter for å kunne gå på kurset. I dag hadde dei ein foreløpig test, alle besto den og kan vere med vidare. Den tilsvarte VK1 på vidaregåande skule.

-Dei har jo lang erfaring frå slikt arbeid, så det er den teoretiske delen dei no får på plass. Om det ikkje hadde vore lagt opp slik, ville dei nok ikkje kunna ha teke dette faget, for dei har band i bygda gjennom familie og born.

-No hjelper vi Valle kommune med å få folk med papir til å jobbe her, og det vert nok bare vanskelegare og vanskelegare å få folk i det heile, sa Maureen Johnsen til Øyvind Jacob.

-Kurset skal vare i tre semester og vil gå vårsemesteret og ein del av hausten i 2010. Så vil dei få papir på det dei kan, sa ho og fortalde at ho ikke hadde høyrt om eit liknande tiltak nokon stad i Noreg.