Bruke opp stoffet

Share

I går skreiv eg om heile sendinga i ein bloggpost, så då brukte eg opp heile stoffet som eg elles kunne spreidd utover i fleire avsnitt.

Dermed må ein rote litt rundt i aktuelle tema for å finne ut kva ein skal skrive om.

Det mest aktuelle temaet er då skulesaka i Valle kommune. Skulegruppa har arbeidd med saka og legg fram to framlegg for kommunestyret til drøfting. Du bør ta ein tur inn på Valle kommune sine nettsider og finne kommunestyrepapira, slik at du veit kva dei snakkar om når du høyrer på sendinga neste onsdag. Du kan og gå innom på biblioteket og lese saka, eller på velkomstsenteret og få ein kopi.

Eg skal prøve å få sakspapira i ei form som gjev meg høve til å sitere noko i ein seinare bloggpost.