Program for veke 48

Share

Tysdag 24. november

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Sangkveld
19:30 Å takle det livet ein lever. Gry Anette Tørring har intervjua sjelesørger Edel Irene Aase frå Fermate, Rogaland som held til i Sandnes.
20:30 Postludium. Ola Höglund spelar orgel i Visby domkyrka på Gotland saman med Ervin Englund på trompet.
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 25. november

18:00 Kommunestyremøte

Programmet Å takle det livet ein lever er ein programserie som Nytt Liv Media i Stavanger har laga der dei tek opp spørsmål som livsmestring, utfordringer i kvardagen, problem ein har når ein føler at ein ikkje strekk til, kva som skjer med dette når ein vert sjuk. Resten av timen, om det blir tid att, går til nytt frå kyrkje- og kristenliv landet rundt.