250 Postludium

Share

Til tysdag har Niklos K. Besteland sitt Postludium nr. 250. Han er av dei som held tal på det han gjer, han fører arkiv og er oppdatert på kva han har hatt i programma sine. Når han kjem i studio tysdag, er det med eit adventprogram. Som regel tilpassar han programma til den tida i kyrkjeåret ein er inne i, men det kan og vere eit jubileum han vil markere eller noko anna han vil minne om i programma sine.

Vi starta desse programma med eit prøveprogram i adventstida i 1997, og så kom vi fast frå januar 1998. Det er blitt nokre program gjennom åra, vi har prøvd å halde kontinuitet og å fylgje skuleruta så godt som det let seg gjere.

Vi har planlagt å markere at det er 250 program med å reise til Bykle tysdag før programmet og ha middag saman der. Det er grunn til å markere innsatsen hans for orgelmusikk, kyrkjemusikk og Valle Radio. Difor skriv eg om det her på førehand. Vonar at mange høyrer på oss tysdagskvelden, anten gjennom eteren eller gjennom Internett.

Niklos lurte på om han skulle slutte no, 250 program var eit fint og rundt tal å slutte på. Men det spørs om han ikkje kjem att. Det ville jo vere dumt å slutte før ein må.