Nyårshelsing

Share

I kveld fekk eg dette brevet frå Ørnulf Hasla, som er styreleiar i Valle Radio:

Hei alle saman

Eg vill ynskje dykk alle eit godt nytt år, og takke for at dykk alle saman gjer ein fantastisk jobb for å få Valle Radio på lufta.

Håper at vi saman kan gjere 2010 til eit godt radioår. Det er berre ei stor glede å ha så gode medarbeidarar som er så ”gira” på å gjere ein god jobb med radioen.

Så ein gong til

GODT NYTT ÅR

Eg vil slutte meg til orda hans og ynskje alle som les bloggen eit godt nytt år. Eg burde hatt vareoppteljing, det er blitt nokre brev gjennom året. Om eg skal peike på ei kommunikativ hending i løpet av året, må det vere at vi kom på Facebook med eiga gruppe for Valle Radio. Spesiell takk til Ronny og Britta Lise for dykkar innsats med å nytte dette digitale mediet på så god ein måte.

Gjennom radioåret 2009 har vi hatt mange tema oppe i Valle Radio. Valle Radio syner at bygda står midt i straumen av hendingar som påverkar land og folk. Vi speglar samfunnet, og Øvre Setesdal står nærast, men tilhøve rundt om i landet kan vi og ha eit skråblikk på.

Bloggen er bare ein liten refleks av alt vi har hatt i radioen i året som gjekk. I løpet av året har vi hatt om lag 16.000 besøk på bloggen. Det har gått nedover frå då det var på det høgaste, men framleis er det mange som fylgjer med. Takk til dykk alle, det gjer at det er meiningsfylt å skrive.

I morgon skal vi ha kommunal vareoppteljing.