Veke 1 i 2010

Share

5. januar 2009

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Sangkveld
19:30 Nytt frå kyrkje- og kristenliv
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland: Av høyheten opprunnen er
21:00 Kyrkjebakken

Høyr på internett: http://www.valleradio.com/

I sangkvelden skal eg spele musikk frå plata Ett barn är fött. Eg legg spelelista her, så kan du sjå den. Songane er lagde opp som ein suite med lesing av bibeltekstar mellom. Eg vil prøve å få til å lese dei, då kjem programmet til å vare meir enn ein time, men det gjev ein større heilskap. Difor er det teksthenvisningar mellom songane:

1. Bereden väg för Herran
*Sakarja 9,9
2. Dotter Sion
*Hebrearbrevet 10, 35 – 37
3. Det susar genom livets strid
4. Sankta Lucia
*Lukas 1, 26 – 33
5. The Angel Gabriel
*Lukas 1, 34 – 35
6. Jungfru Maria
7. Coventry Carol
*Lukas 2, 1 -7a
8. Ett barn är fött på denna dag
*Lukas 2, 7b
9. Rocking
10. Away In A Manger
*Lukas 2, 8 – 12
11. Stilla Natt
*Lukas 2, 13 – 14
12. Ding Dong/Deck the Hall
13. Angels FromThe Realm Of Glory
14. Det är en ros utsprungen
*Lukas 2, 15 – 16
15. När juldagsmorgon glimmar
Lukas 2, 17 – 20
16. O, Come All Ye Faithful
17. Härlig är jorden

Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Ett_barn_%C3%A4r_f%C3%B6tt»