Bilfritt i Bergen

Share

I dag var det forbudt for bilar med partal til slutt i nummeret å køyre i Bergen. I eit innslag på Dagsrevyen vart det sagt at biltrafikken var redusert med 30%, og det til sjølv om tiltaket ikkje hadde konsekvensar før helga, men ville få det frå måndag. No vert det ikkje nokon konsekvens av akkurat dette, for i dag kom det endeleg vind til Bergen og gjorde lufta leveleg, og i morgon er det venta meir vind, så truleg er faren over for denne gongen.

Innslaget på TV fekk meg til å minnast vinteren 1973-74. Då budde vi i Bergen, og det var god plass i gatene dei helgene som det var forbode å køyre. Dei kalla det oljekrisa 1973, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Oljekrisen

Det var denne perioden vi fekk det kjende biletet av Kong Olav som tek trikken for å dra på skitur. Her er lenke til biletet og til eit innslag i Norgesglasset 24.januar 2005 i nrk om saka: http://www.nrk.no/underholdning/store_norske/4544536.html

På den tida vart store tankskip lagt i opplag i norske fjordar, bensinstasjonane måtte stenge klokka 19 alle kvardagar og dei var og stengde i helgene. Folk hamstra bensin på alle slags kanner og prisen steig kraftig. Utgangspunktet var at landa som produserte olje ville straffe landa som støtta Israel i Yom Kippur-krigen, sjå
http://no.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippur-krigen

Det året var det ein mild vinter, så rasjoneringa som var førebudd frå januar, vart ikkje sett i verk. og i løpet av februar var alle restriksjonane oppheva og trafikken gjekk som før.

Når ein skal mimre, er wikipedia god å ha. Men Store Norske Leksikon er ikkje heller å forakte. Difor er eg lite glad for meldingane som kom denne veka om at leksikonet ikkje vert oppdatert etter 1. juli i år om ikkje det kjem på plass ei finansiering frå Staten. Der er eg helit enig med Erik Newth, sjå bloggen hans:
http://newth.net/eirik/2010/01/13/store-norske/

Og det var alt i kveld.