Program for veke 3, 2010

Share

Tysdag 19. januar

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Sangkveld med Mandal kantori
20:00 Aktuelt frå kyrkje- og kristenliv landet rundt
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland. Kveldens tema er spansk orgelmusikk.
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 20. januar

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Marcel Tiedje
Telefonvakt: Gudrun Nomeland

18:00 Aktuell time
Her kjem Gunnar Brottveit i studio for å fortelje om fornyinga av butikken.
Og så vert det eit innslag om taxi i Valle.

19:00 Tankar frå Bibelen ved Bjørgulv T. Berg
19:30 Kommunen informerer. Kari Thorbjørnsen frå pleie og omsorg
20:00 Haralds time.
Mellom anna vil eg ha ein telefonprat med Annemor Sundbø som lanserer den nye boka si i Kristiansand onsdag kveld klokka 18.
21:00 Opi sending., Jorunn Lund Harstad og Kåre Rike

Les på bloggen: http://valleradio.blogs.no/
Høyr på Internett: http://www.valleradio.com
Telefon for helsingar frå 20:30: 379 37577