Løgumkloster

Share

Eg har skrive om Svein Ellingsen her på bloggen før, i julehelga har eg lese Eyvind Skeie sin biografi om han som kom no i haust. Det er fascinerande å lese boka, ho kan anbefalast. Her blir det fortalt at forfattaren og Ellingsen reiste til Løgumkloster Refugium då dei skulle snakke saman om boka, og at Svein har vore der mange gonger i samband med skrivinga si.

Eg har tidlegare skrive om Løgumkloster, eg og Reidun var der for nokre år sidan på Løgumkloster Højskole på eit kortkurs som heitte Nordisk sang. Det var rikt på oppleving og læring, absolutt noko som kan anbefalast. Det er eit kurs som går kvart år, i slutten av juni, i 2010 skal det vere litt inn i juli. Vi har ikkje fått høve til å dra dit fleire gonger, familiære tilhøve har hindra oss frå det. Før jol kom programmet for komande år, og eg sa at vi burde prøve å kome oss dit denne gongen, men det er ikkje sikkert vi får det til komande sommar heller, for etter det eit jolebrev fortel, ser det ut til å dukke opp Amerikabesøk i Noreg på den tida. Vi får sjå.

Staden har betydd mykje for Ellingsen gjennom kontaktar han der har fått med hymnologar frå andre land. Salmene hans vart fyrst trykte i Danmark i ei samling som kom ut der, og derifrå kom dei inn i den danske salmeboka. Og i Danmark kan dei syngje alle versa av ei salme, ikkje bare fyrste og dei to siste, eller ein annan forkorta variant.

Så då høver det å avslutte med ei dansk salme, til og med nyårssalme. Brorson skreiv denne i 1732, Kirsten Bråten Berg syng den på plata Joletid:

1. Saligheten er oss nær, Opp mitt hjerte, opp min tunge,
Opp om Jesu navn og sjunge, Om hvor dyrebart det er!
Alt hva i meg er, seg fryder Til min Frelsers lov og pris,
At min nyårssang kan lyde Langt hen inn i paradis.

2. Å du kjære Jesu navn! Min forløsnings morgenrøde,
Paradisets førstegrøde, Bange sjelers trygge havn!
Troens sterke seiersfane, Håpets sterke ankergrunn,
Lyset på min trange bane, Trøsten i min siste stund!

3. Jesus oss til trøst og gavn Dette navn har villet bære,
Men han måtte tidlig lære At det var et smertens navn.
Han til blodet måtte stride For det frelsernavn han fikk,
All vår syndeangst og kvide Dypt han gjennom sjelen gikk.

4. Å, jeg er en synder stor! Det er all min navneære,
Bedre kan det ikke være Når jeg hører lovens ord.
Men da du er Jesus blevet, Og fordi min skyld du tok,
Derfor står mitt navn innskrevet Deilig nå i Livets bok

5. Jeg skal opp i dommen stå, Inn med fryd i himlen stige,
Og i herlighetens rike Skal jeg livets krone få.
Hvite klær og palmegrene, Engledrikk av livets flod,
Dette nyter jeg alene For min Jesu navn og blod.

6. La det navn, o Jesus, som Du for meg har villet bære,
Alltid meg i tanker være Hvor jeg går i verden om!
Og i dødens siste dvale La det styrke sjel og sinn,
At jeg må om Jesus tale Til jeg går i himlen inn!

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.