Folkehøgskolen

Share

I går, 1. februar 2010 hadde formannskapet i Valle kommune møte og oppnemnde kommunen sine medlemmer til styret for folkehøgskolen. Etter framlegg frå Pål Dale vart desse samrøystes valde som medlemmer: Steinar Kyrvestad, Olav K. Hovet og Inger Aamli. Liv Tanche-Larsen vart vald til første varamedlem. Norges Motorsportforbund skal velje to medlemmer og andre varamedlem.

Denne gongen var formannskapet fulltallig med fem faste medlemmer: Bjørgulv Sverdrup Lund, Sigbjørg Idsøe Næss, Liv Tanche-Larsen, Steinar Kyrvestad og Pål Dale. I tillegg til rådmann Arne Tronsen møtte og prosjektleiar Lene Dyrkorn på møtet, der ein og justerte litt i dei vedtektene som tidlegare hadde vore vedtekne.

No er brosjyre for skulen klar. Den kan du sjå her: http://www.motorsportforbundet.no/files/%7B515D6FA4-1E72-4681-AA20-EFFC08F0E44D%7D.pdf

På facebook er det ei gruppe der folk kan stille spørsmål. Eit spørsmål som har kome der, er Må man betale for bensin og ødelagde skjermer og slikt? Eller går det inn i kostnaden for trening?
Lene svarte: Man må holde utstyret sitt selv, men skolen vil være behjelpelige med å skaffe deler. Bensin (hvis man ikke skal ha spesialblanding) skal skolen dekke, men ofte ønsker utøvere selv å ha kontoll på det selv 😉

Så noe kostnader på deler må man regne med. I forbindelse med turer kan det bli noen ekstrakostnader, men i planen er at det man betaler i skolepenger skal dekke alt utenom lommepenger og deler på treningssamlnger og turer 🙂

6. november skreiv ho og:

Fagene ved Valle folkehøgskole er delt inn i tre typer fag. Det er linjefag, fellesfag og valgfag. Linjefag er det som er elevens spesialiseringsområde og velges når man fyller ut søknadsskjemaet. Linjefaget man velger er den grenen man utøver – motocross, trial eller …snøscootercross.

Fellesfagene er obligatoriske for alle elevene. Disse fagene kan variere fra aktivitetslederkurs til elevkvelder med sosialt samvær og hygge. Valgfagene velger elevene underveis i skoleåret. Fagene vil også bestemmes etter elevenes ønsker og behov.

Linjefaget blir din fordypning dette skoleåret. Dette velges når søknadsskjemaet sendes til folkehøgskolen. I undervisningen vil det bli lagt vekt på å utvikle blant annet: Tekniske ferdigheter Taktiske ferdigheter Alternativ og allsidig trening Vedlikehold av sykkel og utstyr Teamarbeid

Fellesfag er felles for alle elevene, uavhengig av hvilken linje man går. Dette er fag som ikke nødvendigvis har med motorsport å gjøre, men de fleste kan sees i sammenheng med idretten. Eksempler på fellesfag er aktivitetslederkurs, ledelse og instruksjon, helse, lørdagsseminarer og verdispørsmål. Valgfag Valgfagene velges ved skolestart og fortløpende i skoleåret. Disse fagene kan styres etter elevens ønsker og behov. Dersom det kommer forslag fra elevene på noe de ønsker å lære mer om, vil ledelsen prøve å sette opp et valgfag som innfrir dette ønske. Eksempler på valgfag som er tenkt ved skolen er for eksempel foto, musikk, idrettspsykologi, klatring, alpint og hjelpearbeid.

I dag kom det og eit spørsmål om det er mange som har søkt. Det har ikkje Lene svart på enno.