Heile dalen 5. februar 2009

Share

Denne sendinga fekk eg ikkje med meg, men Britta Lise sende meg nokre ord om den opne sendinga:

Knut Nomeland var med meg på opi sending igår. Eg hadde laga rebusar om aktuelle hendingar i dalen o.l. og gjort avtale om å ringe opp dei aktuelle i svaret på rebusen.
Slik :
Isskulptur : tlf til Tomas Danielsen, Hovden
Eldrebølgen : tlf til Åse Kari Haugeto i teknologirådet,Oslo
Brokke : tlf Jan Wojtazek
Sesilåmi: tlf. til Tarald Myrum
Bakkebu : tlf til Torleiv Løyland
Joker :(tok Joker med då han sponsa oss med gevinst til sendinga, ringa han ikkje opp)
Bygdekveld : tlf til Knut Hagen i FAU på Hylestad skule
Setesdølen : tlf.til Sigurd Haugsgjerd
Spelemannspris : tlf til Sigurd Brokke
Flygar : tlf til Torfinn Brokke
Kven er dette? : helsing frå Nils Gunnar Lie til alle lyarane i dalen
Gaupejakt : tlf til Bjørgulv Viki og co som akkurat då (i tolvtida) var ute på gaupejakt

Ingunn Å.Uppstad, Ingebjørg H. Haugen og Solveig Rysstad tok imot 227 tlf+ ein del helsingar.
Hadde ein kjempekoseleg kveld på Valle radio 🙂

Det var mange emne ho var innom i løpet av sendinga, eg får sjå om eg etter kvart kjem innom nokre av dei i blogginnlegg.