Program veke 6 – 2010

Share

Tysdag 9. februar

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Sangkveld
19:30 Aktuelt frå kyrkje og kristenliv/ møteopptak
20:30 Postludium ved Harald Haugland
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 10. februar

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Torbjørg Hoftuft og Malmfrid Nyborg Homme

18:00 Aktuell time
19:00 Tankar frå Bibelen ved Torleiv B. Harstad
19:30 Kommunen informerer. Valle barnehage ved Lisbeth Homme
20:00 Haralds time
21:00 Opi sending med Rolf Erik Homme

Les på bloggen: http://valleradio.blogs.no/
Høyr på Internett: http://www.valleradio.com
Telefon frå klokka 20:30 onsdag: 379 37 577