Gautestad

Share

I kveld hadde eg med eit innslag frå Gautestad. Det var styreleiar Olaf Trygve Borgen som fortalde i samtale med Ingve Gilje hos Nytt Liv Media.

Gautestad har mykje besøk både sommar og vinter. No satsar dei på to familieleirar i vinterferien her på fjellet 17 km nordaust for Evje (ta av ved kyrkja og køyr gjennom Flatebygd og opp på fjellet)). Mange besøk i 2009 gav fine plusstal i rekneskapen for det året, over 300.000 kroner.

Borgen fortalde at det er ei venneforening som driv staden, foreninga er medlem av Norsk Luthersk Misjonssamband. Dei overtok staden i 2008 då NLM hadde problem med å drive staden og vurderte salg. Han sa og at dei fleste deltakarane kjem frå området mellom Grimstad og Farsund og at det ikkje er ofte rogalendingar finn fram til Gautestad, men at det hender.

Gautestad ligg 600 meter over havet. Det var ein fjellgard som vart driven til ut på 1950-talet, då satsa dei på camping og hyttebygging, og i området er det 250 hytter. I påsken er det basar og då kjem mange av hyttefolka til misjonssenteret. Etter at gardsdrifta vart lagt ned, øvde britiske militære i mange år på Gautestad, men i 1991 brann ein del av garden. Av forsikringspengane fekk dei høve til å byggje eit fint kurs- og misjonssenter. Dei har plass til opp mot 80 stk.

Her er lenke til nettsidene: http://www.gautestad.no/html/gautestad.html Der finn du interessant informasjon og frå arrangement som har vore. Du kan sende epost til post@gautestad.no eller ta ein telefon til 918 00 469 om det er noko du lurer på. På nettsidene til Nytt Liv Media kan du lese litt om dette og høyre programmet dei næraste dagane:
http://www.nyttlivmedia.no/page.php?mtid=1&elid=894

Iveland og Bykle

Share

Eg hadde att to stev basert på intervjua som Ole Birger Lien hadde med ordførarane i avisa Setesdølen sitt nedslagsfelt. Det var ordføraren i Iveland, Ole Magne Omdal. Intervjuet med han stod i Setesdølen fredag 5. februar, og stevet mitt blei slik:

I Iveland er det mange planar,
dei regulerer i lange banar
og Ole Magne er optimist:
Kommunen veks, det er ikkje trist.

Så spørs det om dei når målet på 250 fleire innbyggjarar dei fem neste åra. Eg reknar med at dei må importere nokre, dei kan neppe klare å lage så mange born på den korte tida.

Laurdag 6. februar stod det siste intervjuet på trykk. Det var Kai Jeiskelid i Bykle som vart intervjua, og etter å ha vridd meg ei stund, kom dette stevet:

Nå reiselivet og Bykles landbruk
må finne fram til ei form for sambruk.
Det er utfordring i denne tid,
det meiner ordførar Jeiskelid.

I dag var eg innom i Setesdølen for å få avisene for fredag og laurdag i den veka, dei hadde kome bort frå meg. Vi snakka litt om prosjektet mitt med å skrive stev basert på intervjua. -Gjenbruk, sa redaktør Sigurd Haugsgjerd og ba meg sende steva til han, så han kunne få lese dei.

Så det kan vel hende dei kjem på trykk i Setesdølen. Du får fylgje med i avisa og sjå etter.