Iveland og Bykle

Share

Eg hadde att to stev basert på intervjua som Ole Birger Lien hadde med ordførarane i avisa Setesdølen sitt nedslagsfelt. Det var ordføraren i Iveland, Ole Magne Omdal. Intervjuet med han stod i Setesdølen fredag 5. februar, og stevet mitt blei slik:

I Iveland er det mange planar,
dei regulerer i lange banar
og Ole Magne er optimist:
Kommunen veks, det er ikkje trist.

Så spørs det om dei når målet på 250 fleire innbyggjarar dei fem neste åra. Eg reknar med at dei må importere nokre, dei kan neppe klare å lage så mange born på den korte tida.

Laurdag 6. februar stod det siste intervjuet på trykk. Det var Kai Jeiskelid i Bykle som vart intervjua, og etter å ha vridd meg ei stund, kom dette stevet:

Nå reiselivet og Bykles landbruk
må finne fram til ei form for sambruk.
Det er utfordring i denne tid,
det meiner ordførar Jeiskelid.

I dag var eg innom i Setesdølen for å få avisene for fredag og laurdag i den veka, dei hadde kome bort frå meg. Vi snakka litt om prosjektet mitt med å skrive stev basert på intervjua. -Gjenbruk, sa redaktør Sigurd Haugsgjerd og ba meg sende steva til han, så han kunne få lese dei.

Så det kan vel hende dei kjem på trykk i Setesdølen. Du får fylgje med i avisa og sjå etter.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.