Program onsdag 3 mars 2010

Share

Ansvarleg: Bjørgulv T.Berg
Tekniker: Torleiv Soltun
Telefonvakt: Jorunn Lund Harstad og Gudrun Nomeland

18.00: Aktuell time
19.00: Tankar frå Bibelen m/Håvard Viki
19.30: Kommunen informerer m/Elise Marie Kringen
20.00: Vi fylgjer Hallvard T.Bjørgum til Aserbasjan
21.00: Opi sending m/Henri Tore Viki

I den aktuelle timen snakka Bjørgulv fyrst med Jon Hovet om kraftverket som skal kome i Kveasåne. Det er fire grunneigarar som saman med Småkraft AS skal etablere kraftverket, som kjem til å koste 45 millionar kroner. Grunneigarane er Jon Hovet, Kjetil Kyrvestad, Bjørgulv Haugen og Torbjørg Hoslemo. Dei skal bore ein tunnell 400 meter inn i fjellet. Vatnet skal kome frå ein dam ved enden av Gjerdestøylvegen gjennom eit 500 meter langt røyr som skal gravast ned. Vegen vil verte rusta opp, det vil alle som ferdast der få glede av. Om sommaren skal minstevassføringa i åne vere 110 liter i sekundet, om vinteren skal det vere halvparten så mykje. I periodar vil nok kraftverket ikkje produsere straum.

Deretter snakka han med meg i samband med at Wikipedia har runda 250.000 artiklar. Eg skreiv om det på bloggen i går, og tenkte då på at det var aktuelt med eit innslag i Kulturnytt på NRK. Det høyrde eg ikkje meir til, men 15 minutt på Valle Radio er kanskje like så godt som 2 minutt på NRK.

Til slutt snakka Bjørgulv med Liv Bratlie Løyland om NAV. Anten får vi pengar gjennom jobben, eller så får vi dei gjennom NAV, sa ho, og fortalde om korleis samordninga har verka lokalt.