Program for veke 11 – 2010

Share

Tysdag 16. mars

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Sangkveld. Bjørnsonsongar.
19:30 Nytt frå kyrkje og kristenliv landet rundt
20:30 Postludium ved Harald
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 17. mars

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt frå 20:30: Tobbe og Malmfrid

18:00 Aktuell time
19:00 Tankar frå Bibelen
19:30 Kommunen informerer
20;00 Haralds time med Leonhard Jansen
21:00 Opi sending med Jorunn Lund Harstad og Kåre Rike

Les på bloggen: http://valleradio.blogs.no/
Telefon: 379 37577