Veke 12

Share

Tysdag 23. mars

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Sangkveld. Påskesongar
19:30 Carl Fredrik Wisløff talar
20:30 Postludium. Niklos K. Besteland har funne musikk til Maria Budskaps dag
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 24. mars

Teknikar: Jørund Georg Jore

18:00 Kommunestyremøte