Media i påsken

Share

Eg var innom på bensinstasjonen i dag og fekk fylt tanken og tok med meg aviser,

-Det er ein lang påske, så eg kan ta nokre fleire enn til vanleg, tenkte eg,

-Avisene for påskeaftan ligg i store bunker her og venter på deg, sa den smilande ekspeditøren. -Dei skal vel ha påskeferie, dei som leggar avisene.

Så då vert det NRK, men dei fyller opp med krim, med Dalgliesh og Poirot og Kollisjonen, som gjekk fyrst i påskeveka. Det vert mest for mykje av det gode.

Etter mi meining er Valle Radio akkurat høveleg. Programleiarane Henri Tore Viki, Rolf Erik Homme og Britta Lise Homme startar i morgon kveld klokka 19 og held på til langt på kveld. Så tek dei pause til 1. påskedag og held på til midnatt, då ver det trekking. Vonleg har vi då fått inn pengar nok til å drive radioen til neste påske. Og hyttefolk har fått god underholdning to kveldar.

Til no har det ikkje vore særleg mykje for politiet å gjere i Setesdal. Det var ein kollisjon ved Fånefjell som vel laga noko arbeid, det har vore kontrollar både på mobiltelefonbruk og fart, men dei fleste forelegga kom på på E39, og ikkje på RV9, etter det eg kan lese.

Denne påska har media skrive meir om grunnen til at vi feirar påske enn på lenge. Og mange har gitt uttrykk for at dei ikkje heilt har oversikt over dagane og kva dei skal vere til minne om.

Difor kan det nok vere lurt å ta turen til kyrkje denne påsken og få oppdatert det om du ikkje heilt har det under kontroll.