Shadow Songs 2

Share

Eg vert ikkje så lett ferdig med denne plata, som eg lånte på Valle folkebibliotek. Eg skreiv om den i ein tidlegare post på bloggen min, for eg måtte drive eit visst detektivarbeid for å finne ut kven som var tekstforfattarar til songane på plata.

I dag fann eg ein til, han var litt utanom det vanlege, Murad Effendi, som han kalla seg etter at han under Krimkrigen konverterte til islam og gjekk i teneste som offiser for Det ottomanske riket. Hans fødselsnamn var Franz von Werner. Då krigen var slutt, slo han seg på politikken og vart diplomat med teneste mange stader i Europa, og medan han tenestegjorde i Timisoara i eit rike som eg aldri hadde høyrt om før, Banat, tok han opp si ungdoms glede og begynte å skrive dikt. Sidan skreiv han og skodespel, både tragediar og komediar. Han skreiv og to bind med Tyrkiske skisser, der han fortalde om erfaringar frå si tyrkiske teneste. I 1880 var han til og med sendemann til Stockholm, men han døydde alt i 1881, bare 45 år gamal.

Eg skreiv ein artikkel om han på wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Murad_Effendi Med den hadde eg på plass artiklar om alle tekstforfattarane eg har funne på plata Shadow Songs, men eg manglar ein, eg har enno ikkje funne kven som har skrive diktet Amors magt som Johannes Haarklou har nytta i ein komposisjon.

Men diktet Haukeligauken er av Rosenkrantz Johnsen, frå diktsamlinga Digte (1891). Her finn du litt om han. http://no.wikipedia.org/wiki/Peter_Rosenkrantz_Johnsen

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.