Inga sending denne veka

Share

Her hadde eg budd meg til sending både i dag og i morgon, og programmet var til og med i boks i god tid. Så fekk eg ein telefon frå Ørnulf, han hadde nokre opptak han lurte på om eg ville sende i morgon kveld. Eg takka ja, dermed var nyhetstimen i boks, og så hadde eg fått ein avtale med museumspedagogen på Setesdalsmuseet om at ho skulle vere med i timen frå 20 til 21, før Karin Bøe kom og var med på Open sending.

-Kva var det som skjedde i påska, spurde eg
-Utstyret i Bykle tek til å bli gammalt, svara han. -Ei vifte streika, og då vart det ganske varmt, så når vi kom der på 1. påskedag, var boksen vi pleier å ringe til glovarm. Vi fekk ikkje starta den, og tok han med til Valle etter at vi hadde fune ei alternativ løysing.
-No har vi bestilt ny, men den kjem nok ikkje før i slutten av veka, så det vert nok ikkje sending i morgon, sa han
-Eg må ringje Jørund Georg og finne ut om det stemmer.

Snart var han på tråden att:

-Det stemmer, det kan ikkje verte sendingar denne veka, tidlegast vi får ny boks vil vere torsdag.

Så var det å ta telefonane til dei eg nettopp hadde avtalt med og gje attrabod på avtalen.

Og plutseleg kom eg til å tenke på Britta Lise, eg pleier å sende program til henne slik at ho kan legge ut på Facebook. I full fart gjekk meldinga til henne, men ho fekk den ikkje før ho alt hadde lagt ut programmet for i kveld. Så måtte ho slett det, ho og.

Eg hadde lova Sissel Åkre å lage spørsmål til Quiz-kveld på motellet i morgon. No kan eg gå der sjølv. Ettersom eg har laga alle spørsmåla, kan eg alle svara, så det blir nok triveleg om eg går der. Trur dei skulle starta klokka 20, før påske starta dei 21, men det er truleg betre å starte litt tidlegare slik midt i veka. Sist gong var det 25 deltakarar, så eg laga seksti spørsmål, med variert vanskegrad, vonar eg.