Teknikken, ja

Share

Teknikken fungerte i kveld, så eg hadde ei vanleg tysdagssending. Det syner seg at eg skal ha sendinga i morgon og, Ørnulf måtte på eit møte i Kristiansand og då overtek eg dei fyrste timane, og så kjem Jorunn og Kåre klokka 21 og har opi sending.

Eg skal kome attende til sendinga seinare, for eg vil fortelje om eit syn eg såg då eg skulle gå i radioen. Eg hadde vore på skolen, som er i etasjen over bibliotektet, og når eg går ned trappa, likar eg å stoppe ved vinduet, der er det god oversikt over sentrum i Valle.

Medan eg stod der, kom det ein bil med grøne skilt og stoppa framom Joker. Sjåføren plundra litt før han kom seg ut, etter kvart såg eg at det var eit barn han hadde i fanget. Eit anna barn sat i passasjersetet. Eg vart helst litt kald, for om teknikken svikta, så ville det barnet bli drept i fanget til sjåføren.

Eg var feig og gjekk innom på veslehuset før eg gjekk ut, og då var bilen borte utan at eg hadde fått seie noko til sjåføren om kor farleg noko slikt kunne vere for barnet, tilhøvet til lova får jo politiet ta seg av.

Eg har nok sett noko liknande andre gonger utan å seie noko, til dømes med traktor eller moped. Så eg må vel laste meg sjølv. Men det såg nifst ut.

Sendinga i kveld får eg kome attende til i ein seinare bloggpost. Eg hadde tenkt å nemne dette i kåseriet mitt klokka 18, men plunderet rundt oppkopling gjorde at eg ikkje kom så langt.