Onsdagskveld med ekstra godbit

Share

Ettersom eg ikkje hadde alt klart for onsdagen då eg skreiv om tysdagsprogrammet, får eg lage eit eige innlegg om det.

Onsdag 14. april 2010

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Marcel Tiedje
Telefonvakter: Ingebjør Ellinor Rysstad og Berit Homme

18:00 Aktuell time. Opptak frå påske i Brokke og om eit sylvprosjekt ved Ørnulf Hasla
19:00 Tankar frå Bibelen. Opplegg ved Håvard Viki
19:30 Kommunen informerer. Frode Buen
20:00 Haralds time med Arnold Hidle frå Stock som gjest
21:00 Opi sending med Jorunn Lund Harstad og Kåre Rike

Eg har nokre av dei polske arbeidsfolka som jobbar hjå Stock som elevar måndagskveldane i norsk. Dei fortalde så levande om arbeidet at eg tok turen ut til bedrifta for å høyre om Arnold Hidle, som er dagleg leiar, kunne tenkje seg å fortelje om det dei lagar i Valle Radio. Han kjem klokka 20 og vi har sett av ein time. Det skal bli interessant å få vite meir om kva dei lagar. Ta gjerne turen innom den flotte heimesida deira for å få vite meir. http://www.stockas.no/