Program for 20. og 21. april

Share

Sjølv om begge programma er gjennomførde, legg eg dei ut for skuld arkiv.

Tysdag 20. april

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Sangkveld
19:30 Kyrkje- og kristenliv
20:30 Postludium
21:00 Kyrkjebakken

Les på bloggen: http://valleradio.blogs.no

Onsdag 21. april

Ansvarleg: Ronny Stavsholt
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakter: Gudrun Nomeland og Solveig Rysstad

18:00 Aktuell time ved Ronny Stavsholt
19:00 Kommunen informerer. Utviklingsavdelinga ved Rune Ingebretsen
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Ronnys time. Besøk av Bjørn Wiksaas fra Christianssand Bluesclub. Bjørn tar med seg et utvalg blues fra egen samling.
21:00 Open sending ved Ronny. Rebuser og musikk.