Trafikkulukke i Kenya

Share

I sendinga i Valle Radio tysdagskvelden hadde eg eit innslag frå Nytt Liv Media i Stavanger om ei trafikkulukke i Kenya. Misjonær Per Ove Malmin var saman med nokre andre kyrkjeleiarar på veg heim til Arusha etter å ha vore på ein leiarkonferanse i Kenya. Då dei skulle køyre forbi ein traktor, svinga den over i feil køyrebane og tvinga bilen i grøfta, der han rulla rundt fleire gonger. Ein bibelskulerektor som var med fekk store skader i hovudet, dei andre fekk mindre skader, den norske misjonæren måtte sy 12 sting i hovudet, men hadde ikkje brot.

Etter å ha fått hjelp på lokalsjukehuset vart alle sende til Nairobi for betre oppfølging. Men på sjukehuset der må ein betale fyrst, og det var vanskeleg med pengar. Difor gjekk det ut bøn om hjelp via ein blogg i Noreg, og på eit døger kom det inn over 100.000 kroner, noko som dekte det sjukehuset kravde for CT og stell. Sidan var bibelskulerektoren sendt vidare til Haydom for å få vidare pleie der,

Ulukka skjedde sundag 12. april, omtale av ulukka kom på bloggen måndag 13. april, bøn om hjelp kom 14. april, onsdag hadde dei pengane, Fredag skreiv kona til Per Ove Malmin, Kristin Wennemo Malmin eit innlegg på bloggen med tittelen -Jeg er glad jeg lever. Bilete og tekst fortel om hendinga som vi altså omtale i Valle Radio tysdag 20. april. Her er lenke til bloggen: http://familienmalmin.blogspot.com/ Der fortel dei og kvifor dei skriv bloggen: Denne bloggen er opprettet av familien Malmin fordi vi i august 08 flyttet fra Norge til Tanzania. Her skal vi etter planen bo i tre år. Vi er utsendt av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) til byen Arusha nord i Tanzania. Hovedoppgaver er administrasjon og rådgivning (Per Ove) og produksjon av bladet Riziki (Kristin) gjennom Scripture Mission (NLM i Øst-Afrika), som samarbeider med den lutherske kirken i Tanzania (ELCT). I tillegg er Per Ove engasjert i KRIKs internasjonale arbeid i Arusha: CHRISC. Innslaget vi hadde i Valle Radio tysdagskvelden kan du høyre hos Nytt Liv Media:
http://www.nyttlivmedia.no/page.php?mtid=1&elid=949

Du kan lese meir om Arusha på wikipedia på engelsk, på norsk har vi ikkje fått artikkel om byen ennå: http://en.wikipedia.org/wiki/Arusha

Det burde vi kanskje få, men det vert ikkje i dag, i alle fall ikkje frå mi side, for no seier eg god natt.