Fattighuset i Oslo

Share

Er Fattighuset i Oslo noko for setesdølar og valldølar? spør du kanskje. Truleg vil du ha glede av programmet i Valle Radio tysdagskvelden 27. april klokka 19:30. Då kjem doktor Daniel i studio for å fortelje om eit prosjekt litt utanom det vanlege. Eg skal ikkje seie så mykje her, bare fortelje at doktor Daniel er vikar for kommunelege II Halvard Mosdøl, som har sjukepermisjon ut neste veke, så difor måtte det bli i programmet mitt den komande veke. Onsdag er det kommunestyremøte, etter det eg forstår skal det starte klokka 13:00. Eg trur det vert overføring av møtet, sjølv om det er på dagtid. Jørund er sett opp som teknikar, og då skulle det vere i dei beste hender.

Når vi difor lagar program tysdagskvelden om Fattighuset i Oslo, er det fordi kommunelege I Hanne Straume snakka med meg sist veke om det ville vere noko eg kunne vere interessert i å ha som tema. Eg er oppteken av å ha eit best mogleg program, så når Daniel hadde høve til å kome i studio, var det ei stor glede for meg å svare ja.

Fattighuset vart starta i 1996 og held no til på Grønland i sentrum av Oslo. Det er ein organisasjon som har som formål å betre forholda til folk som står i eit uønska avhengighetsforhold til det offentlege. Dette skjer ved ved hjelp av eigen innsats og gjensidig hjelp. Organisasjonen samarbeider med ulike aktørar, mellom anna med Synnøve Finden, som støtta dei då dei trong ein ny plass for sin aktivitet i 2005 og som sidan har støtta dei.

Du kan lese meir om Fattighuset på Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Fattighuset_i_Oslo og vere litt budd når du set på radioen tysdagskvelden.