Program for 27. og 28. april 2010

Share

Tysdag 27. april

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Sangkveld
19:30 Doktor Daniel med meir
20:30 Postludium med Niklos K. Besteland
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 29. april

Teknikar: Jørund Georg Jore

Merk tida:
13:00 Kommunestyremøte. Temamøte: Valle kommune sin økonomi
18:00 Opptak frå dagens kommunestyremøte og temamøte.

Du kan og høyre Valle Radio på http://www.valleradio.com
Meir informasjon om Valle Radio og sendingane på vår Facebookside