Setesdalswiki

Share

I går starta Setesdalswiki på sitt andre år. Det feirar eg med å opne wikien for at folk kan redigere og skrive artiklar der utan å registrere seg. Finn du ein artikkel og vil fikse på noko, er det bare å gjere det. På framsida finn du denne teksten: Alle kan skrive på Setesdalswiki. Om du ønsker kan du registrere deg.

I løpet av det eine året vi har halde på, har vi klart å få vel 200 artiklar. Dei fleste har eg skaffa på plass, anten ved å skrive sjølv eller ved å hente setesdals-stoff frå wikipedia. Eg tykkjer ikkje det er noko stor bragd og skulle jo ønskt at vi hadde tusen artiklar etter eit år. No får eg heller justere ønsket litt og seie at det hadde vore fint om vi fekk 2000 artiklar innan 26. april neste år.

Wikipedia er eit nasjonalt leksikon og må ha nokre kriterier for at ein artikkel skal få leve i leksikonet. Setesdalswiki er eit regionalt leksion for vår region og kan opne for at artiklar som ikkje ville fått plass i wikipedia, kan få plass. Det gjeld lokale tilhøve, og Setesdal er rikt på slike. Så det burde gå lett å finne noko å skrive om, både historie og aktuelle saker. Fyrst og framst gjeld det dei fire kommunane som står saman i Setesdal Regionråd. Men emne som høver i denne samanhengen kan vere mange.

Då vi starta Setesdalswiki, var tanken at alle bedrifter i Setesdal skulle få omtale, også bedrifter som ikkje sjølv hadde høve til å lage heimesider. Ein artikkel kunne vere ein god måte å verte kjent med bedriften på. Om ein og skreiv noko om folka som jobba i bedriften eller organisasjonen, kunne ein få eit rikare bilete enn reklameprega sider gjerne kan gje.

Gjennom året som har gått, har eg sett at ein ting er å dele visjonen når ein er samla til Setesdalskonferansen, noko anna er å gjere noko for å realisere draumen. Folk har sagt til meg at dei ikkje vågar å gjere noko sjølv på Internett, dei er glade dei kan lese epost. OK, seier eg, send meg ein epost, så skal eg skrive om bedrifta di og deg sjølv i Setesdalswiki, min epost er harhaugl@gmail.com

Her er lenka til artikkelen om Valle Radio på Setesdalswiki: http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Valle_Radio

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.