Menighetshuset

Share

Etter at formannskapet med tre mot to stemmer sa nei til å overta Menighetshuset og gå for ei løysing som kunne gje kyrkjestove nær Valle kyrkje, vedtok kommunestyret likevel onsdagskvelden at dei ville stø den løysinga som administrasjonen hadde lagt fram. Totalt vil kommunen løyve 3 mill til ny kyrkjestover, Menighetshuset vert lagd inn i Valle Infrastruktur og overteke av Bleieboden, som treng meir plass.

Etter det eg skjønar på Tina Høgevold, gleder Bleieboden seg til å flytte til Menighetshuset. Dei har det for trongt i Nordibø og vil få mykje betre arbeidsvillkår i dei nye lokala.

I kommunestyret vart det argumentert med at ein måtte setje tæring etter næring og no hadde ein ikkje pengar til investeringar. Men Høgre sine folk meinte at ein burde leggje til rette for ei nysatsing som har fungert og syte for at dei fekk ein høveleg plass å utvide verksemda si.

Den som har fronta kampen mot dette, Steinar Kyrvestad, måtte sjå at slaget var tapt. Etter det Setesdølen skriv, kan du høyre fleire spreke argument om du loggar deg inn på lenka eg la ut i den forrige bloggposten min. Der ligg opptak av møtet i kommunestyret, og det var visst ein ganske frisk diskusjon der onsdagen.

Kva tid Menighetshuset vil verte erstatta av ei kyrkjestove og verte overteke av Bleieboden, er vel ikkje heilt klart, eg hadde vel tenkt at dei vanskeleg kan avvikle menighetshuset før den nye kyrkjestova er ferdig. Men det vil vel verte klart etter kvart.