Årsmelding for 2009

Share

Eg har nett fått årsmeldinga frå Inga Flateland og legg ho ut på bloggen, slik at alle kan lese henne. I kveld klokka 18:00 er det årsmøte på Valle Motell, og når årsmeldinga er lesen og godkjent saman med rekneskapen, vert det samtale om radioen over pizza frå motellet. Møt opp.

Last ned det opprinnelige vedlegget

Årsmelding 2009

Styret:
Ørnulf Hasla, leiar
Britta Lise Homme, nestleiar
Inga Flateland, nestleiar
Helge Homme, kasserar
Jørund Georg Jore, teknisk leiar
Rolf Erik Homme, varamedlem
Anna Rysstad, varamedlem
Rekneskapsførar: Hallvor Rike
Revisor: Hallvard Holum
Valnemnd: Øyvind Jacob og Niklos K. Besteland

Aktivitet
Styret har i 2009 hatt 6 styremøter.

Det har vore sendingar kvar veke på tysdag og onsdag i skuleåret, og i samarbeid med Evje Radio fyrste fredag annankvar månad + nokre ekstrasendingar. Siste sending i kvar månad er som regel overføring av kommunestyremøte. I alt ca 75 sendingar.

Nettsida for radioen som vart starta på i 2008 er, ved utgangen av 2009, ennå ikkje ferdig.

Programleiarar for påskebasaren var Helge Dahle, Britta Lise Homme, Rolf Erik Homme, Tore Kr. Kateraas. Basaren gav ei brutto inntekt på kr 212 060.

I 2009 begynte me med å laste ned musikk frå Spotify, dette fører til at utgiftene til musikk vert sterkt redusert.

Radioen har kjøpt inn 4 nye opptakarar til bruk for programleiarane. I tillegg har det vore utskifting av teknisk utstyr i studio.

Jolebord for medarbeidarane var på Valle Motell.

Hovedsponsor for Radioen er Valle Sparebank, og her får me utbetalt kr 25 000 kvart år. Valle kommune held oss med lokaler og straum i Valletunet til ein verdi av kr 30 000 pr år.

Valle Radios blogg
Harald Haugland har ansvar for bloggen.

Medarbeidarar:

Programleiarar:
Bjørgulv T. Berg, Helge Dahle, Ørnulf Hasla, Harald Haugland, Britta Lise Homme, Øyvind Jacob, Ronny Stavsholt, Jorunn Lund Harstad, Rolf Erik Homme, Henri Tore Viki

Teknikarar:
Torhild Sandnes, Inga Flateland, Marchel Tiedje, Torleiv Soltun Haugen, Jørund Georg Jore, Harald Haugland

Telefonvakter:
Torbjørg Hoftuft, Berit Homme, Bjørg Ragnhild Trydal Jansen, Gudrun Nomeland, Anna Rysstad, Ingebjørg Ellinor Rysstad, Ingun Uppstad, Jorunn Lund Harstad, Jorunn Helle, Solveig Rysstad, Ingebjørg Helle Haugen, Ingunn Åkre, Malmfrid N. Homme

Andre medarbeidarar:
Niklos K. Besteland, Torleiv B. Harstad, Håvard Viki

I tillegg kjem folk som har vore med under spesielle sendingar.

Styret vil takke alle for innsatsen i året som har gått.

Valle, 5. mai 2010

Styret