Tysdag 11. mai 2010

Share

Denne tysdagen vert spesiell, vi skal starte alt klokka 17 for å dekke folkemøtet på Soknehuset på Rysstad om skulestrukturen i kommunen. Deretter fylgjer tysdagssending med Harald Haugland frå klokka 19.

Program

17:00 Debattmøte om skulestrukturen i Valle kommune. Overføring frå Soknehuset på Rysstad.
19:00 Kvarteret
19:15 Over ein open Bibel
19:30 På Landsmøtet til Norges Mållag. Sissel Åkre fortel
20:30 Postludium. Niklos K. Besteland har eit program om Vater unser in Himmelreich
21:00 Kyrkjebakken