Gjesdalbuen

Share

Gjesdalbuen er avisa frå Ålgård, og for eit par veker abonnerte eg på den. Ho kjem ein eller to gonger i veka, eg er ikkje heilt sikker, og ho har så mykje fotball at ein skulle tru det er det einaste som er av interesse i heimbygda mi. Takke meg til Setesdølen, som har eit noko meir nøkternt tilhøve til verdas mest populære idrott.

Grunnen til at eg abonnerte på den var at bror min er med i kyrkjekoret på Ålgård, og om dei klarar å skaffe eit visst antall nye abonnentar, vil avisa sponse ein kortur til Finland på ettersommaren eller tidleg haust, eg hugsar ikkje heilt.

No er ikkje annonsar for butikkane på Ålgård og lange artiklar om fotball utan vidare verd å betale mange kroner for å få i postkassen. Men i avisa han synte meg då han ville ha meg til å abonnere, var det ein reportasje om heiesjefen i Brokke driftehei, Halvard Oftedal, 30 år gamal sauebonde med ammekyr på Oltedal som kvar sommar sidan han var 14 år har vore i heia og som noe er blitt den yngste heiesjefen over dette store området.

Det var interessant for Setesdalswiki tenkte eg, og slo til på abonnementet. I kveld realiserte eg dei to fyrste artiklane basert på den artikkelen i Gjesdalbuen: Ein artikkel om Brokke driftehei og ein om Halvard Oftedal. Begge finn du i Setesdalswiki, leksikonet for Setesdal og kringliggjande herlegdomar. Om det skal verte ein nettstad som gjev god informasjon om Setesdal, må nok fleire verte med og skrive. Men no er det altså kome ein artikkel om Brokke driftehei og heiesjefen der.

Lenke: http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Brokke_driftehei

For mange år sidan hadde eg fleire program i Valle Radio saman med Knut O. Nomeland der han fortalde om livet i heia. Det var interessant å høyre han fortelje, heia er vakker, men kan og vere farleg.