Fånefjellstunnellen

Share

Ved utbygginga av Brokke kraftverk måtte ein få fram større kjøretøy. Halvtunnelen under Fånefjellet blei for trong og i 1963 blei ny veg lagt i tunnel gjennom fjellet. På denne måten slapp ein også unna rasproblema på vegen langs fjorden.

Dette og mykje anna får ein vite på http://loype.kulturminneaaret2009.no/kulturminneloyper/faanefjell-vegmiljoe-2013-nasjonalt-verna-vegminne På Wikipedia får ein vite at tunnelen er 611 meter lang. Om ein kjører 60 km i timen, tek det under eit minutt å kjøre gjennom den, dei fleste held vel 80 km i timen, og då går det bare halvminuttet før ein er på andre sida av Lisle Fånefjellet.

Dagens bilar har RDS-radio og når ein køyrer opp eller ned Setesdal, kan ein stille inn radioen på P1 og høyre på program der frå Kristiansand til Hovden. Men 50 meter inn i Fånefjellet er det stopp. Då kjem det 500 meter med skurring. Etter kvart har dei fleste tunnelar på på Europavegane fått fiksa det problemet. Dermed kan ein sitje i kø i Kristiansand og høyre P1 med trafikkinformasjon og nyheter. Eg er ikkje sikker på om P2 og P3 og andre kanalar går inn i tunnelar, men P1 gjer det. Men ikkje i Fånefjellet.

Etter mi meining er det ei oppgåve for Setesdal Regionråd å presse på Vegvesenet for å få ein slik antenne som sender NRK sine kanalar gjennom Fånefjellstunnelen. Dette er ein del av den jamnlege standardhevinga ein må arbeide for på Riksveg 9. Ein må ikkje bare jobbe for gul midtstripe frå havet til Haukelid, ein må og arbeide for at vegen skal ha den infrastrukturen som moderne vegar har.

Regionrådet har på kvart møte ein informasjonsbolk der Riksveg 9 er tema. Torsdag 20. mai skal det vere eit slikt møte på Revsnes hotell. Då bør dette takast opp og kome på planane, om det ikkje alt er der. Minst tre av deltakarane på møtet må gjennom tunnelen for å kome til Revsnes. Og nokre hundre andre vil og køyre den vegen denne veka. Alle vil glede seg om dette vert ordna.