Elieser 6

Share

I kveld hadde eg eit innslag om betelskipet Elieser 6 i den aktuelle delen av programmet. Det var Ingve Gilje som hadde laga to innslag til Nytt Liv Media sin radio i Stavanger 12. mai, og eg lasta programmet ned og sende det over Valle Radio i kveld.

Ingve hadde ein prat med Helge Krosslid, motormann og forkynnar på betelskipet. Han fortalde om korleis dei har fått ny motor til skipet, men enno ikkje har pengar til å fullfinansiere jobben med å skifte motoren og ta den overhalinga som er naudsynleg. Men dei har fått store gåver til prosjektet, og han vona at dei snart kunne gå i gang, for skipet har ei viktig oppgåve, særleg i Nord-Noreg, der det ikkje er så lett å samlast til møter.

Sjølv har eg ei fortid på søsterskipet til Elieser 6, det skipet som Den indre sjømannsmisjon hadde i drift før det noverande. Eg begynte i organisasjonen hausten 1972 og arbeidde fire år som redaktør av vekebladet deira som då heitte Fiskerens Venn. Kvar veke måtte eg produsere 40 A4 sider med tekst som så vart levert til trykking saman med bilete. Det var eit visst press, men det var ein interessant jobb og eg lærte mykje.

I januar 1973 skulle skipet gå frå Bergen til Lofoten, og då mønstra eg på som dekksmann for å vere med på seilasen nordover til Svolvær og vidare utover i Lofoten til Værøy. Elieser 4 var ein båt som rulla mykje, så då vi gjekk over Moskenesstraumen, var det mange som mata krabbane. Det vart med den turen, eg måtte reise tilbake til Bergen for å levere stoff til trykking, neste nummer skulle og ut.

Men det var interessant å sjå kor stor interessa var for betelskipet. Mange kom til møtene og i fiskesesongen låg skipet som sjukestove i Henningsvær. Tida har forandra seg, noverande skip har andre oppgåver, men organisasjonen held fast på tanken om å gje evangeliet til fiskarar. I mi tid der var det John Olav Larssen som var generalsekretær, og han var oppteken av at organisasjonen og skulle vende seg mot sjøfolk i Sør-Noreg, ikkje bare fiskarar i Nord-Noreg, som då hadde hovudfokus. Men etter at han slutta i 1976, vart dei planane etter kvart lagde på is, så no er det nok helst fiskarar ein vender seg til.

Her er lenke til intervjuet med Helge Krosslid: http://www.nyttlivmedia.no/page.php?mtid=1&elid=960

Og her finn du båten og seilingsplanen for 2010:
http://www.dism.no/hXGXASwlnW4d.22.idium