Program for 18. og 19. mai 2010

Share

Tysdag 18. mai

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Sangkveld
19:30 Tale av Carl Fr. Wisløff
20:10 Aktuelt frå kyrkje og kristenliv
20:30 Postludium. Fred Swann spelar på orgelet i Crystal Cathedral
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 19. mai

18:00 Opning. Programoversyn
18:05 Telefon til Lars N. Birkeland og Gordon Håland: Pyntegrønt og joletre
18:30 Liv Gunn Viki i studio Postkassetrim
18:50 Telefon til Ole Birger Lien: Setesdal FHS har starta
19:00 Torleif B. Harstad Tankar frå Bibelen
19:30 Torleif Homme Kommunen informerer
20:00 Haralds time. Gjest: Steinar Kyrvestad: Poteter og meir til
20:45 Telefon til Tarald Myrum: Grasrotpengar til Valle IL
21:00 Jorunn Lund Harstad og Kåre Rike Open sending