Om joletre i mai

Share

Når ein skal lage eit radioprogram, er det alltid eit gode å finne ein person som er engasjert for ei sak. Fredag 13. november 2009 hadde Setesdølen ein reportasje om Lars Normann Birkeland på Ågedal i Audnedal som meinte at Setesdal burde satse på joletreprod. Dp tenkte eg at ein kunne resirkulere gamle saker og tok ein telefon til Lars Birkeland. Han var i fyr og flamme og ville gjerne vere med i programmet. I tillegg meinte han at konsulenten for Agder i Norsk Pyntegrøntforening, Gordon Håland, burde vere med. Og slik vart det.

I nyhetstimen klokka 18:00 ringte Torhild Sandnes opp begge to og så snakka vi om organisasjonen med http://www.juletre.org/ som heimeside. Der finn ein telefonnummer til Gordon om ein lurer på noko. Dei kunne fortelje at ein importerte 580.000 joletre frå Danmark i 2008. Samstundes eksporterte ein minst like mykje, grunnen var at norske joletrekjøparar er dei mest kresne i Europa, så joletrea vi importerer er av høgaste kvalitet, medan det vi eksporterer ikkje er så godt.

Dei to entusiastane meinte at marknaden for joletre var ubegrensa for tida. Alt ein kunne produsere av fjelledelgran ville kunne seljast til Danmark og Europa elles. Sjølvsagt ville det beste vere med kortreiste joletre, produserte i Noreg, og ikkje importerte frå Danmark. Og det er gode prisar, så det løner seg å satse på dette, meinte dei. Men landbruksjonr må omdisponerast til skogbruk, om ein tenkjer å plante på dyrka jord, så det er viktig å bruke tid i planlegginga.

Då eg sa at eg hadde fått kommentarar om kor aktuelt emnet var å ta opp i mai, sa begge at det anten er no på våren ein plantar, eller så i august, så dei som vil i gang med dette, må bare få gjort planlegginga frøst. Det er nokre arrangement for folk som er interesserte i å lære meir, det skulle vere kurs i neste veke både i Grimstad og på Nodeland, og om nokon frå Setesdal var interesserte i å kome, var dei hjarteleg velkomne.

Fjelledelgran er eit tre som vil trivast godt i Setesdal, meinte Lars Birkeland. http://no.wikipedia.org/wiki/Fjelledelgran Det er eit tre som veks naturleg i Rocky Mountains i USA, men som høver godt til joletreproduksjon i Setesdal, meinte dei.