Årsmøtet 2009

Share

REFERAT FRÅ ÅRSMØTET 2009

Årsmøtet var på Valle Motell 06.05.10, og frammøtet var 14 personar.

Leiaren, Ørnulf Hasla ynskte velkomen til møtet.

Innkalling og sakliste vart godkjent.
Val at møteleiar vart Ørnulf Hasla, og skrivar Inga Flateland.

Årsmelding:
Ørnulf la fram årsmeldinga, og den vart godkjent med fylgjande endringar/merknadar:
Radioen har kjøpt inn 5 opptakarar (ikkje 4).
”Andre medarbeidarar” skal stå som programleiarar.
Markere kven som er nye medarbeidarar.
Passe på å få med alle medarbeidarane.
Det vart gjeve ein blom til alle medarbeidarane til jol.

Rekneskap:
Halvor Rike la fram rekneskapet for året. Rekneskapet er revidera og funnen i orden.
Rekneskapet vart godkjent med fylgjande merknadar:
Oppmoding til Bykle Radio om å sende faktura på fellesutgiftene kvart år (straum, tono/grammo, forsikring, medietilsynet).
Antennefondet kan stå som det gjer.
Elles gjer Halvor ein god jobb med føring av rekneskapen.

Val:
Styret:
På val for 2 år:
Jørund Georg Jore, styremedlem
Inga Flateland, styremedlem
Anna Rysstad, varamedlem
Alle 3 vart attvald.

Revisor: Attval på Hallvard Holum

Valnemnd: Henri Tore Viki og Ronny Stavsholt

Kaffe/brus og pizza kom på bordet, og det vart prata om laust og fast.

Ørnulf synte nettsida, som endeleg hev kome på plass.

Til slutt synte Jørund Georg Jore ein ”smalfilm” frå flaumen i 1973, brannen på Kyrvestad 16. mai 1974 samt Vallebesøk av Per Borten. Filmen er teken opp av Olav Dølevoll.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.