Tid for Sandøya-tur

Share

Denne helga vil eg ta ein tur til Sandøya i Porsgrunn. Det er eit sommarparadis i fjorden utanfor Brevik. Vi var der då Margunn gifta seg, det er snart to år sidan. No er det på tide med ein tur dit att, http://no.wikipedia.org/wiki/Sand%C3%B8ya_%28i_Breviksfjorden%29

Sandøya var ein av dei skulane som var nemnde i folkemøtet på Soknehuset som vart overført i Valle Radio for nokre veker sidan. Der er det vedteke å leggje ned skulen, så frå hausten av må ungane til fastlandet for å gå på skule.

Men eg skal ikkje tenkje på skulenedlegging, eg skal sitje på terrassen og sjå på skipstrafikken som går til Porsgrunn og Herøya og få ein smak av livet der sjøen er ein viktig føresetnad for aktivitet og arbeid. Det er sjeldan kost etter at eg kom til Setesdal.

Margunn og Stein har visst ikkje fått internett på plass i huset enno, så eg reknar ikkje med å vere på nettet att før sundag kveld. Difor sender eg dykk alle eit ønske om god helg. Og eg lovar å køyre forsiktig. Det er nok mange som gjer som eg denne fine helga og tek seg ein tur, så trafikken vert nok stor.