Bøgruva

Share

Som eg skreiv om i går ville Øystein bruke Postkassetrimmen i Valle for elevane på vaksenopplæringa, dei er jo ikkje så kjende i naturen rundt bygda, og heller ikkje kjende med korleis vi legg opp eit turopplegg, så her kunne dei lære noko om det norske samfunnet så vel som om bruk av kart. Så i dag organiserte han ein tur til Bøgruva for elevane mellom 0915 og 1045.

Klokka var vel om lag ti då eg fekk ein telefon frå han:

-Du Harald, kva er den Bøgruva for noko, veit du det.
-Nei, svara eg, men eg kan jo prøve å finne ut noko til de er tilbake på skulen.
-Fint, sa han og la på

Lettaste måten for å finne ut noko i våre dagar er jo å søke på Internett, men der var det ikkje mykje å finne av historie om Bøgruva. Difor tok eg ein telefon til Leonhard Jansen.

-Kva veit du om Bøgruva?
-Eg sit i bilen, så her kan eg ikkje finne noko til deg, svara han
-Men, har du tilgang til bygdebøkene? Sjå i kultursoga og i bind 3 av bygdebøkene, der står det noko.

Ikkje så vanskeleg oppgåve, vi nyttar romet som lokalsamlinga til Biblioteket til klasserom, så det var fort gjort å finne dei aktuelle bøkene, og etter litt leiting fann eg ein tråd i kultursoga. Der var det til og med sidetal til kor ein kunne finne meir i bind tre av bygdebøkene.

Eg hadde jo skrive om Postkassetrimmen i Valle på setesdalswiki i går, så då var det lett å lage lenke til Bøgruva i den artikkelen og skrive artikkelen om Bøgruva på Setesdalswiki. Du finn han her: http://www.eskeland.net/setesdalswiki/B%C3%B8gruva

Turen var vellukka på meir enn ein måte. Då dei kom tilbake var det tid for lunsj, og denne dagen hadde dei karenske elevane våre tenkt at dei ville servere oss ris til lunsj. Saman med risen kan dei ha litt egg, fisk, kylling eller kinakål, det kan variere. Men på turen hadde dei funne ormegras. Dei kom tilbake med eit stort fang med ormegras, og dette plukka dei i smått og koka opp saman med litt løk og litt olje.

-Eg hadde aldri trudd eg skulle smake ormegras, sa Øystein, og eg kunne ikkje anna enn å vere samd med han.