Studieturen til Kristiansand – litt til

Share

Bilete frå studieturen til Kristiansand skal kome på Facebook-sida til Valle Radio etter kvart. Men Ørnulf har lagt ut nokre bilete på si side på Facebook, dei finn du lenke til nedanfor:

1. Her er gjengen komne til Evje på tur nedover laurdag morgon:
http://www.facebook.com/profile.php?id=1645093959#!/photo.php?pid=613481&id=1645093959

2. Inga Flateland, Rolf Erik Homme og Britta Lise i TV-studio i NRK Sørlandet. Halve meg står lengst til høgre i biletet.
http://www.facebook.com/profile.php?id=1645093959#!/photo.php?pid=613619&id=1645093959

Britta Lise hadde ikkje med seg overføringsledningen mellom kamera og mobil, og ho likar best å bruke litt tid på å legge ut bilete, då dei kjem etter kvart. Kommentarar og tekst høyrer jo og med.

Det vart ikkje noko av besøket hos Fundament reklamebyrå, dei skal heller kome opp ein gong til hausten og ha ei samling for oss i radioen. Det vil alltid vere noko som ein finn ut av etter kvart når det gjeld Facebook, ikkje alt er klart fyrste gongen. Eg såg biletet av radiogjengen på Facebook før eg køyrde til Kristiansand, men då eg kom inn og ville finne det att på radioen si side på Facebook, var det ikkje der. Seinare fekk eg vite at Ørnulf hadde lagt det på si side, ikkje på radiosida, og då forstod eg kvifor eg ikkje fann det. I løpet av dagen hadde mange av venene mine skrive om heilt andre ting, så biletet var kome langt ned på sida, trur helst det var over på neste side.

Då det ikkje vart noko program i staden for besøket i reklamebyrået, kunne folk gjere kva dei ville. Eg slappa av litt på romet mitt på Caledonien før eg gjekk ein tur i byen. Det var eit yrande liv i Markens, nesten for mykje av det gode for ei enkel sjel som meg, så eg gøymde meg bak ei salatskål på Dronningen – der kom og Jorunn og Gudrun og fekk seg blomkålsuppe. Sidan fann eg business-senteret på hotellet og tok til å blogge, bare for å oppdage at ein kan bli kasta ut av slike maskinar før ein har lagra, så gårsdagens blogg skreiv eg to gonger. Eg meiner sjølv at den fyrste var den beste, men det kan eg ikkje bevise, den er borte for alltid.

Og så var det tid for middag på Sjøhuset.