Gloppefossen og kunstutstilling

Share

I dag skreiv eg om Gloppefossen på Setesdalswiki. http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Gloppefossen

Elevane på vaksenopplæring var saman med lærar Øystein Berg på tur dit i går. Det var ein del av postkassetrimmen. Ettersom dei ikkje har bil, prøver vi å hjelpe dei med å ta nokre av dei postane som er lengst borte. Dei reiste frå Valle klokka 09 og var attende før 12, så det må ha vore ein rimeleg rask tur. I omtale for turistar står det at turen inn Veiåjuvet tek to timar, då vil ein vel fort bruke det same på heimturen.

Fossen er jo spesiell, og høgaste fossen i Setesdal, med god vassføring og i turkeår. Ein kan gå til fossen på oversida, då blir det sagt at ein sommardag kan ein kaste eit lommetørkle over kanten på fossen, og det vil bli lyfta opp att. Eg las til og med ei soge om at ein tropp soldatar hadde kasta luene sine over kanten, og dei kom opp att, men det verkar jo noko meir utruleg.

I dag var det rydding i klasseromet. Det samlar seg jo alltid litt av kvart som ein brukar på skulen i løpet av eit semester. No var det tid for å rydde, noko som og betyr å kaste ein del. Etter ferien startar vi på ny frisk med å lære utlendingar norsk slik at dei kan fungere best mogleg i bygda vår.

I morgon er det tur til Brokke. I ljosløypa der er det sett opp to postkassar, og dei er visst målet for turen der. Så blir det triveleg sommaravslutning på Brokkestøylen. Laurdag dreg elevane til Bø sommarland, ein tur for heile familiane. Sjølv dreg eg til Mandal og vil nok halde meg der det meste av ferien i år.

På Husfliden i Valle skal Bykle og Valle Kunstlag ha utstilling av kunsten til Rolf Dahle frå Kristiansand. Han lagar visst materialmåleri og har vore aktiv som kunstnar i 40 år og har stilt ut i Valle fleire gonger før. Eg skreiv om han på Setesdalswiki, http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Rolf_Dahle Eg lurer jo på om Ånund K. Homme, som er leiar i Bykle og Valle Kunstlag, vil skrive litt om laget og etter kvart. Det hadde vore triveleg. Utstillinga opnar rundt St. Hans etter det eg skjøner.