Amerikabesøk 2

Share

Denne praten gjekk føre seg på tre stader. FØrst møttest vi i hagen til heimehuset der han kom frå. Bror hans hadde budd der, han døydde for mange år sidan, og då enka og gjekk bort, overtok sonen huset. No heldt sonen hans igjen på å flytte inn, så vi møttest i hagen, ei lun hole like ved sjøen, og sjølv omd et var vind i sola, var det lunt i hagen. Eit glas brus og ein is, både barn og unge likte det, og praten gjekk livleg.

Så vart det ein spasertur opp til høgaste toppen på den delen av Skjernøy. I si tid hadde amerikafararen og broren prøvd seg med hønsehus her oppe i heia. Det hadde ikkje gjeve utkommå leve av.

Det gamle huset, truleg eit av dei eldste på øya, var nennsomt restaurert og halde i hevd som sommarstad av dei som overtok eigedomen etter forrige generasjon. Vi snakka ein del om korleis dei slo mellom steinane og bar høyet heim. Og det dei kalla Storåkeren, var ikkje mykje stor. For ein del år tilbake hadde dei nye eigarane leigd ein diger Brøyt til å fjerne dei store steinane og dels fylle ut og dels legge i ring rundt ei slette. Her hadde det kome plen, og lunt i eit søkk på toppen var det laga plass for å sitje og drikke kaffe.

Budstikka var gått rundt om å ha med kaker og kaffe – her var alle slags godsaker. Og praten gjekk ikkje mindre livleg dei neste par timane. Så braut vi opp, amerikanarane med borna tok ein tur på Sjøsanden, slik at ungane kunne få ut noko energi der, vi drog heim og gjorde klart for samling til middag – gryterett med ris og salat kom etter kvart på bordet. Og praten gjekk livleg både ute og inne. Ikkje så godt ver at alle sette seg ut for å ete, men borna fann seg godt til rette, og snart var dei på trampolina att.

Etter gryteretten var det kaffe og vaflar til dessert, vaflar med brun ost var nytt for mange, men fall i smak. Vaflar med syltetøy og rømme er ein sikker vinnar, så eg trur dei fleste var godt mette då selskapet braut opp rundt klokka ni om kvelden.

Gjestene frå Chicago skulle ha eit par dagar i Kristiansand før dei drog mot Stavanger, der dei og har familie – det er på mor si side, vår slekt er på farssida. Så ville dei ein tur til Bergen, reise med Flåmsbana og late borna få ein båttur på Sognefjorden. Der skulle norske vener vere med på turen. Det var triveleg å friske opp att bekjentskapet frå tidlegare og få eit rikare samvær med folka denne gongen.