Kven kan hugse alt

Share

Etter at eg hadde skrive om Bryllupet mellom kronprinsesse Victoria og Daniel Westling på wikipedia, fann eg ut at eg kunne skrive litt om dei kora som Gustaf Sjökvist dirigerer. Han er ansvarleg for musikken i Storkyrkan og har to kor som er knytte til kyrkja og held til der når dei øver. http://no.wikipedia.org/wiki/Storkyrkans_k%C3%B6r Storkyrkans kör, som han stifta i 1976, og Gustaf Sjökvists kammarkör http://no.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Sj%C3%B6kvists_kammark%C3%B6r fekk dermed artiklar på norsk i dag, importert frå svensk wikipedia.

Så begynte eg å lure på om vi hadde spelt noko musikk av desse kora i Valle Radio, og dermed tok eg ein telefon til Niklos K. Besteland. Jo, han meinte at eg hadde spelt svensk kormusikk frå Storkyrkan i eit program i Valle Radio. Han kunne jo og fortelje at vi hadde spelt mykje orgelmusikk frå Storkyrkan, men det var helst Gotthard Arnér vi har hatt som utøvar og komponist. http://sv.wikipedia.org/wiki/Gotthard_Arn%C3%A9r

Elles var ikkje Niklos heilt nøgd med at det ikkje var orgel solo i musikken i kyrkja denne dagen. Orgelet kom litt bort i messinginstrumenta som var saman med det. Men han hadde fått med seg Karin Rehnqvists hymne til tekst frå Salmane 57, 9-12, som vart uroppført i kyrkja. Teksten på nynorsk, etter omsetjinga frå 1938, er slik:

9 Vakna, mi æra! Vakna, harpa og citar! Eg vil vekkja morgonroden. /
10 Eg vil prisa deg millom folki, Herre, eg vil lovsyngja deg millom folkeslagi.
11 For di miskunn er stor alt til himmelen, og din truskap til dei høge skyer.
12 Gud, syn deg høg yver himmelen, di æra yver heile jordi!

Etter litt leiting fann eg via svensk wikipedia ei lenke til folkbibelen, der eg kunne kopiere og lime inn den svenske teksten:

9 Vakna upp, min ära, vakna upp psaltare och harpa!
Jag vill väcka morgonrodnaden.
10 Jag vill tacka dig bland folken, Herre,
jag vill lovsjunga dig bland folkslagen.
11 Ty din nåd räcker upp till himlen och din sanning ända upp till skyarna.
12 Visa din höghet över himlarna, Gud,
och din härlighet över hela jorden.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.