Postkassetrimmen

Share

Til sendinga mi midt i mai inviterte eg Liv Gunn Viki til å vere med og fortelje om Postkassetrimmen. Ho var ikkje vidare mota på det, ho fortalde at ho hadde spurt andre om å gå, men det enda opp med at ho stilte opp og fortalde om dette arrangementet som Valle IL organiserer. Føremålet er å få så mange som råd er opp av godstolen og ut i naturen for å oppnå ei betre helse både fysisk og psykisk. Sjølv hadde ho eitt år gått til alle dei 45 postane etter det eg forstod og saman med ungane kunne ho godt ta fleire postar på ein tur.

Ein kan hente pose med kart og oversikt over postar hos Statoil Rysstad, Coop Rysstad, Coop Valle og Joker Valle. I kvar pose er det eit kart for Oveinang, eit for Valle og eit for Hylestad. Postkassane er markerte på karta og så er det klippekort for dei respektive karta der ein klipper med tanga når ein er på postane. På kvar post er det ei bok for å notere at ein har vore der. Liv Gunn fortalde og at det er ei premiering. Alle som klarar måla, får heider og ære, og måla er fem postar for dei som er åtte år eller mindre, 15 postar for dei som er mellom 9 og 15 år, 25 postar for dei som er mellom 16 og 67 år, og 10 postar for dei som er over 67 år.

Liv Gunn fortalde litt om dei tre karta og all tilrettelegginga som var gjort i forkant av at ein no kunne starte. Ho vona at mange fleire enn tidlegare ville prøve seg på postkassetrimmen i år.

Plutseleg var tida vår ute, eg trur helst at ho tykte at ho fekk noko kort tid. Då eg kom ut i salongen litt seinare, sat ho der og røda med andre som var komne for å ha innslag, og det verka som om ho kosa seg i lag med dei andre. Skrekken for å vere i studio hadde visst og fordampa, det var på langt nær så skræmande som ho hadde trudd.

I dag henta Øystein konvoluttar for Postkassetrimmen for å bruke i undervisninga i vaksenopplæringa. Det er ein god måte å verte kjent i bygda på. Elevane våre har ikkje bil, så vi vil bruke siste veka til å nå nokre av postane der det er greitt å ha bil for å kome til utgangspunktet. Samstundes vil det gje dei eit betre kjennskap til stader dei har høyrt om, men ikkje har noko særleg peiling på kor dei ligg. Vi har studert karta med stor interesse og vil nok ha nytte av dei i tida framover.

Så eg skreiv litt på Setesdalswiki om prosjektet. Du kan lese meir her: http://www.eskeland.net/setesdalswiki/Postkassetrimmen_i_Valle

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.