Meir om rotbløyte

Share

Eg fekk ein epost-kommentar til bloggen min i går om Rotbløyte. Det var Knut K. Homme som skreiv. Ut frå det han skreiv skjøner eg at det ikkje var rotbløyte i Valle, knapt nok i Mandal, sjølv om det regna godt. Hadde eg slått opp på wikipedia før eg skreiv, ville eg nok teke meg noko i vare, for det som står der, stemmer med det han sa:

En rotbløyte er en nedbørmengde i form av regnvann på ca. 30 mm. som faller i løpet av 1 – 2 dager. Nedbørmengden innebærer at det pr. 100m² faller 3 000 liter med nedbør (3 tonn).

Et kortvarig og kraftig regnvær som gir 30 mm. nedbør vil imidlertid ikke gi en rotbløyte, da store deler av nedbøren vil renne bort som overvann, og ikke nå ned til de dypeste røttene.

Plener og dyrkingsjord trenger en rotbløyte hver 14. dag for maksimal vekst. Ved bruk av vannspreder, kan man plassere en tom boks eller en regnmåler innenfor sprederens dekningsområde, og måle vannmengden i boksen.

Knut skriv: Eg mæler nedbøren for Meteorologisk institutt. Her i Homm i Valle hev det dotte ned 7,5 mm regn so langt i juli.

I “Sørlandssendingi” sa dei at dette halvåret var det turraste på Kjevik sidan mælingi byrja, og det var i 1940-åri, såvidt eg minnest. Frå 1. januar til 1. juli hadde det kome 176 mm, trur eg det var. Her i Homm hev det kome 134 mm i same perioden.

Januar 9,8 mm,
februar 13 mm,
mars 26 mm,
april 26,8 mm,
mai 39,1 mm og
juni 19,3 mm.
så langt i juli 7,5 mm

Det er ikkje rart at det er lite vatn i vasskraftmagasini. Enno er det altså langt til det hev kome ei rotbløyte til dei brunsvidde vollane her.

Tusen takk til Knut for ein lærerik kommentar!